Privacystatement 

Via leerwoordjes.nl worden persoonsgegevens van gebruikers verwerkt. Leerwoordjes.nl respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens en informeren wij je over:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken,
 • waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken,
 • hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren,
 • over wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en
 • over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van leerwoordjes.nl laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Om leerwoordjes.nl te kunnen gebruiken moet je je eerst registreren. Je geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na inloggen kunnen herkennen en je jouw woordenlijsten weer kunnen aanbieden.

Om je te kunnen registreren voor leerwoordjes.nl, vragen wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • je naam; (verplicht)
 • je e-mailadres; (verplicht)
 • je woonplaats;  (analytische doeleinden)
 • je school; (analytische doeleinden)
 • je klas; (analytische doeleinden)
 • en een wachtwoord. (verplicht)

Gebruik van je persoonsgegevens

Doelen van verwerking
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • Aanmaken en in stand houden van je account;
 • Behandelen van support-vragen met betrekking tot je account;
 • Verbeteren van onze service;
 • Ontvangers van persoonsgegevens

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van leerwoordjes.nl kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Functionele cookies
Als je onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een ‘session-id’ cookie om je inlogsessie te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die wordt gebruikt.

Analytische cookies

Via de leerwoordjes.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website/app gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt, inclusief je IP-adres, overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en vervolgens daar door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen.
Je accountgegevens
Je accountgegevens bewaren wij totdat je je account hebt verwijderd.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is door leerwoordjes.nl al geregeld doordat je via je account zelf kunt zien welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt (naam, e-mailadres etc.). Het kan zijn dat je daarnaast nog andere informatie wilt hebben. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht is door leerwoordjes.nl gewaarborgd, doordat je via je account zelf jouw persoonsgegevens op elk moment kunt aanpassen/rectificeren.

Gegevenswissing
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is: indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt; indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming); indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen. 5. Uw rechten uitoefenen Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. Wij zullen dit verzoek dan zo snel mogelijk behandelen. Je kunt je verzoek elektronisch bij ons indienen via ons contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.